Telefon: 0 (412) 252 54 58
Mobil Telefon: 0 (530) 664 67 99
Fax: 0 (412) 252 54 08

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Kurumsal Amaç

Özel Renal Diyaliz Merkezinde; “Sağlıkta Kalite Standartları” Diyaliz Kılavuzuna uygun olarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulmasıdır.

Kurumsal Hedefler

Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz hedeflerine paralel olarak hedefler iki’ye ayrılmıştır.

1. Kategori Hedefleri; kuruluşumuzun hizmet sunum şeklini ilgilendiren organizasyonel hedefleri kapsamaktadır.

– Planlanan hedeflerde “Etkili” sonuçlara ulaşmak.

– Planlanan ve gerçekleştirilen tüm işlerin “Etkinliğini” kontrol etmek ve sürekliliğini sağlamak.

– Hedeflere ulaşmada sağlıkta kalite standartlarına uygun doğru ve en az kaynakları kullanarak “Verimliliği” arttırmak.

– Özel Renal Diyaliz Kliniğinde çalışan sağlık çalışanlarının, “Sağlıklı Çalışma Yaşamı” sürdürebilmeleri için ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının oluşturulması.

2. Kategori Hedefleri; kuruluşumuzdan birebir hizmet alan hastalarımıza karşı olan sorumluluklarımızı kapsamaktadır.

– Özel Renal Diyaliz Kliniğinde tedavi görmekte olan tüm hasta ve hasta yakınlarının zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri , kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için tedbir ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirerek “Hasta Güvenliği”ni sağlamak.

– Özel Renal Diyaliz Kliniğinde tedavi gören tüm hastalarımızın hiç bir fark gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre eşit haklardan yararlanması ve kuruluşun verdiği tüm hizmet süreçlerinin güvence altına alınmasında “Hakkaniyet” li davranmak.

– Hastalarımıza sunulan tüm hizmetlerde, hastalarımızın istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alınarak tedavi bakım hizmetlerinde “Hasta Odaklı” yaklaşmak ve hastanın tedavi ve bakım süreçlerine aktif katılımını sağlamak

– Hastalara uygulanmasına karar verilen tıbbi işlem ve süreçlerde doktor reçetesi ve kurum prosedürlerine “Uygun” davranılması.

– Tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir bir “Zaman” aralığında sunulması.

– Hatsa tedavisinin tamamlanması sonrasında da “Süreklilik” sağlanması