Telefon: 0 (412) 252 54 58
Mobil Telefon: 0 (530) 664 67 99
Fax: 0 (412) 252 54 08

Diyarbakır
Özel Renal Diyaliz Merkezi

Kalite Yönetim Birimi Görev ve Çalışmaları

Merkezimizde kalite yönetim sisteminin kurulmasının amacı; hasta ve çalışan güvenliğimiz ile hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, kalite gelişimini sürekli hale getirerek bir kurum kültürü oluşturmak, sağlıkta kalite standartları (Diyaliz) ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hastalarımıza hizmet sunmaktır. Merkezlerimizde kalite çalışmaları, üst yönetim ve klinik kalite yönetim sorumlularının katılımı ve desteği ile “Kalite Yönetim Birimi” tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)- Diyaliz Seti doğrultusunda yürütülmektedir. SKS ‘ye göre belirlenen bölümler için Kalite Yönetim Direktörü ile birlikte her bir merkezimiz için kalite yönetim sorumluları, kalite sorumluları görevlendirilmiştir.

Kalite Yönetim Birimi Görev Tanımı

Birim: Kalite Birimi

Görev Adı: Kalite Birimi

Amir ve Üst Amirler: Yönetim Kurulu Başkanı, Mesul Müdür, Kalite Yönetim Direktörü

Görev Devri: Kalite Yönetim Direktörü

Görev Amacı: Renal Diyaliz Merkezinde Sağlık Bakanlığınca Belirlenen Hizmet

Kalite Standartlarının Merkez içerisinde uygulanmasını sağlayan, bölüm sorumluları ile birlikte hastane kalite sistemini sürekli geliştirmekle ve kalite çalışmalarını koordine etmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir.

Temel İş ve Sorumluluklar: Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.

Yetkiler :

 • SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetmelidir.
 • SKS Diyaliz çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
 • SKS Diyaliz çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.

Kalite Yönetim Direktörü Görev Tanımı

Birim: Kalite Yönetimi

Görev Adı: Kalite Yönetim Direktörü

Amir ve Üst Amirler: Yönetim Kurulu Başkanı, Mesul Müdür

Görev Devri: Yönetim Kurulu Başkanı, Mesul Müdür

Görev Amacı: Renal Diyaliz Merkezinde Sağlık Bakanlığınca Belirlenen Hizmet

Kalite Standartlarının Merkez içerisinde uygulanmasını sağlayan, bölüm sorumluları ile birlikte hastane kalite sistemini sürekli geliştirmekle ve kalite çalışmalarını koordine etmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir.

Temel İş ve Sorumluluklar: Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.

Yetkiler:

 • SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetmelidir.
 • SKS Diyaliz çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
 • SKS Diyaliz çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.

Kalite Birimi Organizasyon Şeması