Telefon: 0 (412) 252 54 58
Mobil Telefon: 0 (530) 664 67 99
Fax: 0 (412) 252 54 08

Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Amaç ve Değerlerimiz

Misyonumuz (Görevimiz)

  • Hastalarımız ile güler yüzlü, anlayışlı ve şefkatli bir iletişim kurmak.
  • Hastanın sağlık ihtiyaçlarına etik ilkelerden taviz vermeden hizmet sunmak.
  • En iyi diyaliz uygulama klavuzları doğrultusunda gerçekleştirmek.
  • Sağlık teknolojileri alanında aktüel gelişmeleri takip etmek.
  • Güncel birinci sınıf malzeme kullanmak.
  • Etkin bir hizmet sunumu için çalışanlarımızın ve hastalarımızın eğitimini en üst düzeyde tutmak.
  • Hemodiyaliz tedavi süresince tam hijyenik ve konforlu bir ortam sunmak.

Vizyonumuz (Amacımız)

– Hasta ve çalışanlarımızın güvenliğini gözeterek standartların üzerinde hemodiyaliz uygulamalarını takip edip gerçekleştirmek.
Sağlık teknolojilerini ve bilimsel verileri takip ederek hemodiyaliz uygulamalarına uyarlamak.
– Diyaliz uygulamalarından kaynaklanan enfeksiyon ve komplikasyonları minimize etmek.
– İyi hemodiyaliz uygulamaları ile hastalarımızın yaşam kalitelerini arttırmak morbidite ve mortaliteyi azaltmak.

Hedeflerimiz

Hastalarımız için; ulusal standartları en üst seviyede tutarak ve tüm dünyada kabul gören son yeniliklerle tedavilerini düzenlemek, yaşamsal konforlarına dikkat ederek rahatça ve güvenle tedavi alabilecekleri bir ortam hazırlamak, tedavilerinin ve takiplerinin devamlılığında etik değerlerden ödün vermemek, tedavilerinde kullanılan cihazları tüm dünyada kullanılan son teknolojiye uyumlu halde tutmaktır.

Çalışanlarımız içinse; birlik ve beraberliğin önemi ile ekip ruhunu oluşturmak, bir ekip olarak hareket etmek için motivasyonumuzu en üst seviyede tutmak, belli dönemlerde performans değerlendirmeleri ile eksik kaldığımız yönlerimizi bulmak ve iyileştirmek, mesleki bilgi ve becerilerimizi arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmaktır.

Toplum için; sağlık için bedensel ve ruhsal tam bir iyilik hali gerekliliğini topluma aktarmak, toplum sağlığının devamlılığı için gereken çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Değerlerimiz

Bizler sağlık sunucusu olarak Özel Renal Diyaliz Merkezi ruhuna yakışan ve sahip olduğu değerlerle hizmet etmeye çalışmaktayız. Özel Renal Diyaliz Merkezi çalışanının hissettiği heyecan ve gruru içimizde bularak hareket etmekte ve bu yönde ilerlemekteyiz. Sahip olduğumuz bilgi ve becerileri geliştirmekte ve kullanmakta, herkesten farklı olduğumuzu bilmekte ve bunu da kendimiz için bir kazanç olarak görmekteyiz. Yasalara saygılı, hasta haklarını gözeterek en önemlisi de sağlık etik kurallarına uyarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Özel Renal Diyaliz Merkezi Kalite Politikası kliniğimize başvuran hastaların, sağlık problemleri ve diğer sağlık ihtiyaçları ile ilgili tüm taleplerinin, konusunda uzman kadromuz tarafından en son teknolojiler kullanılarak, sürekli artan bir performansla en üst düzeyde ve zamanında karşılanması ve tüm sunulan hizmetlerin, yasal ve sağlık mevzuat şartlar doğrultusunda tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp hasta memnuniyetinin sağlanmasını taahhüt ederek, diğer sağlık kuruluşlarına örnek olabilecek şekilde verilmesi Özel Renal Diyaliz Merkezinin kalite politikasıdır.